Werkwijzer steunfonds studiekosten

Algemeen

Eind juni 2016 heeft de minister OCW aangekondigd dat er een tijdelijke regeling komt voor ouder(s)/verzorger(s) die de studiekosten niet kunnen betalen.  Voor schooljaar 2017-2018 wordt deze regeling gecontinueerd. In deze werkwijzer kun je lezen wat je moet doen om een bijdrage uit dit budget aan te vragen of waar studenten zich moeten melden. 

Doelgroep

 • Ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige studenten op 01-08-2017 in BOL opleiding
 • kunnen aantoonbaar de studiekosten niet betalen

Dit betreft dan primair:

 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) in schuldsanering;
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) met inkomen op of onder bijstandsniveau;
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s)net boven bijstandsnorm (ca. 120%); vallen vaak buiten de regelingen die er voor bijstandsgerechtigden wel zijn;
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s)onder curatele of bewindsvoering.

Aanmelding

Studenten of ouder(s)/verzorger(s) dienen zich te melden bij Stichting Leergeld in hun woonplaats.  Indien u problemen ervaart om in contact te komen met Leergeld of niet weten waar u zich moeten melden, dan wordt geadviseerd om contact op te nemen met UBA. Voor de verschillende regio’s is het mailadres van UBA: [email protected], [email protected] of [email protected]. UBA is de Unit Begeleiding & Advies van Scalda.

Stichting Leergeld toetst voor de studenten die zich melden het inkomen van de ouder/verzorger. Indien zij akkoord zijn bevonden vult Stichting Leergeld een aanmeldingsformulier in met de ouder/verzorger, die tezamen met eventuele bijlagen door Stichting Leergeld via de mail worden doorgegeven aan de financiële administratie van Scalda via [email protected].

Wanneer u zich aanmeldt bij Stichting Leergeld kunt u het snelst geholpen worden indien u zo snel mogelijk uw inkomen laten toetsen. Stichting Leergeld zal verder aangeven hoe dit in zijn werk gaat. Daarnaast kan de ouder gelijk het beste aangeven welke schoolkosten de student nodig heeft en wat al wel of niet is aangeschaft door de ouder/student. Deze informatie is voor de ouder/student terug te vinden in de Scalda Studie Shop. Indien bestellijsten van toepassing zijn bij een externe leverancier, bijvoorbeeld voor materialen of kleding, neem deze dan direct ingevuld mee naar Stichting Leergeld. Heeft u inmiddels zelf schoolkosten aangeschaft, overhandig dan de betalingsbewijzen aan Stichting Leergeld.

De studenten of ouder(s)/verzorger(s) die vorig jaar een bijdrage hebben ontvangen vanuit het Steunfonds dienen zich opnieuw te melden bij Stichting Leergeld en dienen opnieuw getoetst te worden.

De afdeling debiteuren van Scalda gaat met de informatie aan de slag, behandelt de aanvraag en communiceert hier over met de ouder/verzorger. In de communicatie wordt Stichting Leergeld opgenomen in de cc.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door Stichting Leergeld, waarbij wordt gekeken naar:

 • inkomen (inkomenstoets)
 • mogelijk beroep op additionele financieringsbronnen/regelingen/subsidies

Stichting Leergeld geeft advies aan Scalda m.b.t. financiering, inclusief een advies over mogelijke eigen bijdrage van ouder(s)/verzorger(s).

Voorwaarden afwikkeling

Voor de afwikkeling van de aanvragen zijn de volgende spelregels van toepassing:

 • Geld wordt niet aan de ouder(s)/verzorger(s) of student overgemaakt, tenzij door de ouder/verzorger wordt aangetoond met betaalbewijzen dat de schoolkosten reeds zijn aangeschaft.
 • In principe schaft Scalda de materialen aan bij de externe leveranciers. (Voor de boeken krijgt de ouder een link van ‘Studers’ (voorheen: Van Dijk) om de benodigde boeken op rekening van Scalda aan te kunnen schaffen);
 • De kosten die de ouder(s)/verzorger(s) aan Scalda moet betalen worden direct afgewikkeld door de afdeling debiteuren. Op deze wijze kan de student snel toegang krijgen tot zijn licenties.
 • In het geval van een eigen bijdrage van de student is het uitgangspunt dat de student de aanschaf bij een externe leverancier ter waarde van dat bedrag zelf regelt. De financiële administratie van Scalda zal in dit geval contact opnemen met de ouder over de afwikkeling van de eigen bijdrage.
 • Communicatie met de student of ouder(s)/verzorger(s) verloopt, na toetsing, via de financiële administratie van Scalda.

Het budget voor Steunfonds Studiekosten is gelimiteerd. De afdeling debiteuren neemt pas studenten op voor het Steunfonds Studiekosten wanneer Stichting Leergeld aangeeft dat een deelnemer is getoetst en voldoet aan de voorwaarden. 

  Wat financieel ondersteunen?

  • Primair: opleidingsgerelateerde kosten – verplicht. Wanneer hier vermeld staat dat een student gelijk materialen kan bestellen voor meerdere leerjaren, worden alleen de kosten voor het betreffende leerjaar meegenomen (bijvoorbeeld kappersopleiding).
  • Vrijwillige bijdragen en opleidingsgerelateerde kosten – niet verplicht komen vanaf schooljaar 2017-2018 ook in aanmerking voor financiering. Voor kosten die niet zijn aangeschaft via de Scalda Studie Shop, dienen facturen te worden aangeleverd via [email protected] om voor terugbetaling in aanmerking te komen.
  • Door de invoering van het studentenreisproduct voor mbo studenten onder de 18 jaar, komen vervoerskosten niet in aanmerking voor vergoeding. Voor meer informatie over het studentenreisproduct, zie www.duo.nl/studentenreisproduct.
  • Laptops komen niet in aanmerking voor vergoeding;
  • Een student kan maar één keer per schooljaar een aanvraag doen. Bij bijvoorbeeld wisseling van opleiding kan de student geen nieuwe aanvraag indienen.
  • Op = op: aanvragen voor Steunfonds Studiekosten worden niet meer in behandeling genomen wanneer het plafond van het budget is bereikt.