Reactie Onderzoek “Schaduwdansen”

een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen
1 juni, 2023

We hebben met aandacht kennis genomen van Schaduwdansen, een recent onderzoek naar misstanden in de danswereld, uitgevoerd door Verinorm. Als dansopleiding hechten wij veel waarde aan een veilig pedagogisch klimaat en sociale veiligheid, en wij onderschrijven dan ook het belang van dit onderzoek. De bevindingen van dit onderzoek zijn zeer verontrustend en zijn een oproep aan eenieder in de danswereld om hiermee aan de slag te gaan. We willen dan ook onze inzet tonen om een veilige omgeving te blijven borgen voor iedereen die bij onze dansopleiding betrokken is.

Bij MBO DANS streven we er altijd naar om een veilige en respectvolle omgeving te bieden. We begrijpen dat de onthulling van misstanden binnen de danswereld gevoelens van ongemak en teleurstelling kan oproepen. Echter, wij zien dit als een kans om te groeien en onze opleiding op een positieve manier door te ontwikkelen.  

Bewustwording en educatie zijn essentiële pijlers voor het creëren van een veilige omgeving. We zullen ons onderwijsprogramma verder blijven ontwikkelen om studenten, docenten en andere medewerkers bewust te maken  van de mogelijke misstanden in de danswereld en de impact daarvan op individuen. Daarnaast zullen we studenten en docenten toe rusten om misstanden tegen te gaan door open gesprekken en workshops rondom sociale veiligheid te faciliteren, waarin ervaringen gedeeld kunnen worden en we de dialoog over sociale veiligheid stimuleren.

Als MBO DANS zetten we ons in voor een positieve verandering in de danswereld. We zullen ons beleid en onze procedures verder versterken om ervoor te zorgen dat klachten serieus worden genomen en op een zorgvuldige en rechtvaardige manier worden afgehandeld. We moedigen iedereen binnen onze dansgemeenschap aan om dingen bespreekbaar te maken en misstanden te melden. We willen daarbij benadrukken dat wanneer mensen hun zorgen naar voren brengen, we dat positief en zorgvuldig zullen oppakken.

We beseffen dat dit een proces is dat tijd en toewijding vergt, maar we zijn vastberaden om samen verder te bouwen aan een veilige omgeving, waarin iedereen de kans krijgt om zich als danser te ontwikkelen, vrij van misstanden en intimidatie.

MBO DANS bedankt Kim Koumans, Marjan Olfers, Anton van Wijk, Verinorm en alle mensen die hun verhaal hebben gedeeld of op een andere manier hebben meegewerkt aan het onderzoek. Samen kunnen we werken aan een positieve en betrokken dansgemeenschap, waarin iedereen met passie en in veiligheid kan dansen.